Instalacje

Wszystko jest na sprzedaż
Instalacja „Wszystko jest na sprzedaż” w ramach zbiorowej wystawy „Stereotypy o Polsce”, Brain Damage Gallery, 2016